Statistiques

Navigateurs

Navigateurs
Navigateurs Couleurs Pourcentage
Chrome
Chrome (55.2%)
Firefox
Firefox (22.1%)
Safari
Safari (7.4%)
Internet Explorer
Internet Explorer (7.1%)
-
Mozilla (3.9%)
Edge
Edge (2.5%)
Opera
Opera (1.1%)
Autre
Autre (0.8%)
Mobile
Mobile (0.0%)
-
Konqueror (0.0%)
SeaMonkey
SeaMonkey (0.0%)
-
Netscape (0.0%)